Pompeo efterlyste återigen en åtskillnad mellan CCP och det kinesiska folket.

Jag vill betona att det faktiskt är den enda för USA, Det yttre hotet och förmågan att förändra den amerikanska livsstilen är det CCP. Även om jag skulle skämmas över att säga det. Naturligtvis vet jag att säga “kinesiska kommunistpartiet” Det är en munsbit att säga att “Kina” kommer. Men faktiskt (vi kan inte ignorera) i Kina finns det. 900 miljoner eller nära 1 miljard människor lider. CCP, den marxist-leninistiska regimen. Denna enduro har överträffat alla andra länder i världen. Dessa kineser hoppas också mycket på att ha. andra ledare, som också vill ha politisk frihet, och ber om och om igen och längtar efter religionsfrihet, Därför bör vi förstå att det inte är den kinesiska nationen, Det är inte Kina som gör susen. Det är ett politiskt parti som heter det kinesiska kommunistpartiet, I ett försök att djupgående förändra USA:s nutid och historia. Och försök att så småningom bli världens hegemoni, Men jag tror att vi är kapabla att hantera det.

Picture of Aussie Brief News
Aussie Brief News

Go to First Page and Get the Latest News.

Translator: NFSC News
Design&editor: HBamboo(昆仑竹)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *