2.CCP ska låta kinesiska soldater dö för världen att se

Liang Guanglie (former CCP Defense Minister) and his son wreck women everywhere, and they even shared the same girlfriend. Liang Guanglie said himself that the Sino-Vietnamese war was for the CCP to send the Chinese soldiers to die in front of the Vietnamese. The Battle of Lake Changjin was for the CCP to destroy the KMT troops that surrendered to them. In the future wars to be waged by the CCP against the US and Taiwan, the CCP will send Chinese soldiers to die in front of the Americans, Taiwanese, and Chinese until they are scared, feel disgusting, and have nightmares.

Liang Guanglie (tidigare CCP-försvarsminister) och hans son förstör kvinnor överallt, och de delade till och med samma flickvän. Liang Guanglie sa själv att det kinesisk-vietnamesiska kriget var för CCP att skicka de kinesiska soldaterna att dö framför vietnameserna. Slaget vid Lake Changjin var för CCP att förstöra KMT-trupperna som kapitulerade till dem. I de framtida krig som CCP ska utkämpa mot USA och Taiwan kommer CCP att skicka kinesiska soldater att dö framför amerikanerna, taiwaneserna , och kineser tills de är rädda, känner sig äckliga och har mardrömmar.

Picture of Aussie Brief News
Aussie Brief News

Go to First Page and Get the Latest News.

Translator: 澳喜多语组
Design&editor: HBamboo(昆仑竹)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *